Το πρατήριο μας προσφέρει:

 • Βενζίνη απλή αμόλυβδη
 • Βενζίνη V-Power
 • Βενζίνη V-Power Racing
 • Βενζίνη Super LRP
 • Πετρέλαιο κίνησης Diesel Extra
 • Πετρέλαιο κίνησης Vpower Diesel
 • Πετρέλαιο θέρμασης (διανομή στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου Ηλείας)
 • LPG (Υγραέριο κίνησης coral gas)
 • Πλυντήριο αυτοκινήτων κέρωμα Γυάλισμα (Παραλαβή Παράδωση αυτοκινήτου απο το χώρο σας)
 • Αλαγή Λαδιών
 • Λιπαντικά κάθε τύπου και πολλών εταιριών